Investeren in vastgoedaandelen, heel wat voordelen

Investeren in vastgoedaandelen krijgt een steeds belangrijkere plaats naast de klassieke beleggingsproducten. Om te beginnen is een indirecte belegging in vastgoed meer liquide dan een directe. Maar kent u de andere voordelen van onrechtstreeks investeren in vastgoed?

Beperkt risico

Leegstand doet de waarde van een pand dalen. Door te zorgen voor een intelligente spreiding in uw vastgoedportefeuille beperken we het risico op leegstand. We kijken ook toe op tijdig onderhoud van de panden en bewaken het imago zodat ze aantrekkelijk blijven en hun waarde behouden. Ons eigen asset management en property management team streeft naar een 100% huurderstevredenheid. Tevreden huurders verhuizen immers minder snel naar een ander pand.

Bescherming tegen inflatie

Investeren in vastgoedaandelen beschermt ook tegen het risico op inflatie. De huurinkomsten zijn onderhevig aan indexatie, die dan weer gelinkt is aan de inflatie. Kiezen voor dit type investeringen brengt vandaag ook meer op dan de rente op uw spaarboekje. Bovendien hebben onze huurcontracten vaak een langere duurtijd dan de voorziene looptijd van de vennootschap. En ook dat garandeert een maximale return. 

Direct en indirect rendement

U belegt natuurlijk om een maximaal rendement te krijgen, zowel op korte als op lange termijn. Uit vastgoed haalt u direct rendement door de huurinkomsten of exploitatie. Maar investeren in vastgoedaandelen geeft ook een indirect rendement: de stijgende huuropbrengsten maken de kans groot op een meerwaarde bij de uiteindelijke verkoop.

Flexibel en betrouwbaar

Investeren in vastgoed kan u met een gerust hart doen als het vastgoedbedrijf waarmee u investeert professioneel wordt beheerd. Als vastgoedspecialist heeft Quares meer dan 10 jaar ervaring en een uitgebreid trackrecord. We begeleiden alle types beleggers en maximaliseren de opbrengst uit vastgoedinvesteringen. U kan zowel investeren in beursgenoteerde vastgoedaandelen als in niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen. Het grote voordeel van niet-beursgenoteerde beleggingsvennootschappen is dat ze niet onderhevig zijn aan de beursfluctuaties en dus een stabielere, meer betrouwbare opbrengst bieden.

Eenvoudig

Investeren in vastgoedaandelen is eenvoudig en tastbaar. U ziet immers zelf in wat u investeert. Investeren in pure financiële producten vergt een grotere inspanning van de belegger. De markten en de koersen moeten worden bijgehouden en de cijfers moeten voortdurend geanalyseerd worden.

Maak het uzelf gemakkelijker en ga aan de slag met het juiste, praktische advies van experten. Quares maakt vastgoedbeleggingen toegankelijk, welk type belegger u ook bent. We bepalen samen uw doel en maken er stap voor stap werk van. 

WAT IS UW BELEGGERSPROFIEL?

Om een belegging te vinden die overeenstemt met uw wensen en verwachtingen, stellen we u eerst een aantal vragen.
Zo nemen we direct een goede start.