Département
Localisation

Siham
Rahmuni

Director Finance & HR

Location icon Malines Nord
Siham is CEO van de Quares groep. Zij is sinds 2010 werkzaam bij Quares en ondersteunt de raad van bestuur bij de te nemen beslissingen en adviseert h...
siham.rahmuni@quares.be

Bart
De Smedt

CINO

Location icon Antwerp Gate 2
En tant que maître en économie appliquée, je me suis spécialisé pendant mes études dans le secteur du transpo...
bart.de.smedt@quares.be

Igna
Linten

Head of Business Park Management

Location icon Malines
igna.linten@quares.be

Tim
Moerenhout

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
Als bio-ingenieur was ik reeds van bij de start van mijn carrière ervan overtuigd dat milieu een belangrijke rol zou spelen in onze toekomstige...
tim.moerenhout@quares.be

Toon
Dirckx

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
Van kinds af aan ben ik gefascineerd in hoe onze steden zijn vormgegeven en evolueren. Ik bouwde dan ook graag mijn eigen steden in lego, met stenen i...
toon.dirckx@quares.be

Mia
Van Daele

Manager Business Development & Innovation

Location icon Antwerp Gate 2
Als Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen heb ik tijdens mijn studies het te verwachten marktpotentieel  in de energiesector in kaart...
mia.van.daele@quares.be

Inge
Peeters

Project & Communication Assistant

Location icon Antwerp Gate 2
inge.peeters@quares.be

Dominique
Antoine

Property Manager

Location icon Luxembourg
dominique.antoine@bc-quares.lu